Қазақша   Русский

RSS-лента

Кіріспе

1994 жылы Қазақстан Республикасының Парламенті ратификациялаған 1989 жылғы Бала құқықтары туралы конвенцияның; 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексінің, 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» ҚР Кодексінің, 2002 жылғы 8 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы» ҚР Заңының; 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» ҚР Заңының ережелеріне және басқа балалар құқықтарын қорғау мен олардың әл-ауқаты саласындағы ұлттық және өңірлік нормативтік-құқықтық актілер мен бағдарламаларға сүйене отырып;
қалалар мен аудандардың әр баланы дамытуға арналған әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды іске асырудағы өсіп келе жатқан рөлін тани отырып;
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен АҚТӨБЕ қаласының әкімдігі бұдан әрі «Тараптар» деп аталып, осы арқылы мыналар туралы келіседі:

I бап. Меморандумның жалпы ережелері

1. Тараптар «Балаға мейірімді қала» бастамасын (бұдан әрі – бастама) іске асыру саласында тепе-теңдік және ашық ынтымақтастық негізінде өзара қарым-қатынасты дамытуға келіседі.
2. Тараптар ынтымақтастығының мақсаты – Бала құқықтары туралы конвенцияның, атап айтқанда, балалар мен жастардың мыналарға:
• өздері тұрып жатқан қалаға қатысты шешімдерді қабылдау процесіне қатысуына;
• денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қорғау бойынша сапалы қызметтерге қол жеткізуіне;
• қанаудан, зорлық-зомбылықтан және ұрып-соғудан қорғауға;
• ластанбаған қоршаған ортада өмір сүруіне;
• демалыс, сауық және мәдени әрі шығармашылық өмірге қатысуға;
• этникалық шығу тегіне, діни, мүліктік, жыныстық белгілеріне және дамуына қарамастан, қызметтерге тең қол жеткізуге қатысты құқықтарын іске асыруға ықпал ететін жергілікті басқару жүйесін құру
Тараптар осы Меморандумның мақсаттарын орындау үшін күш-жігерін біріктіруге және жұмыс бабында тығыз қарым-қатынас ұстап тұруға келіседі.

II-бап. Тараптардың негізгі міндеттері

ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитеті:

3. Бастаманы іске асыруды үйлестіреді.
4. Жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлеріне арнап бастаманы іске асыру аясында үйрету тренингтерінің өткізілуін ұйымдастырады.
5. Бастаманы іске асыру аясындағы іс-шаралардың орындалуына мониторинг жүргізеді.
6. Мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдар мен бизнес-құрылымдардың өзара іс-қимылын үйлестіреді.
7. Қазақстан Республикасының өңірлері мен басқа елдердің арасында бастаманы іске асыру саласында ақпарат пен озық тәжірибе алмасуды қамтамасыз етеді.
8. Ел халқының бастама туралы хабардарлығын арттыру мақсатында бұқаралық ақпарат құралдары мен ҚР БМ, ҚР БМ БҚҚК интернет-ресурстарында бастаманың іске асырылу барысын көрсетеді.

АҚТӨБЕ қаласының әкімдігі:
9. АҚТӨБЕ қаласы әкімдігінің жанындағы Үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі – Кеңес) бастаманы іске асыру бойынша жұмысын оның Ережесіне (1-қосымша) сәйкес қамтамасыз етеді.
10. Қаладағы бастаманы іске асыруға жауапты бөлімді/лауазымды тұлғаларды белгілейді және бөлімнің/лауазымды тұлғалардың тиімді жұмыс істеуі үшін оларға қажетті материалдық және әкімшілік қолдау көрсетеді.
11. Осы бастама аясында және «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ережелеріне сәйкес, іс-шараларды орындауға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру арқылы «Балаға мейірімді қала» бастамасын іске асыруға ықпал етеді.
12. Қала әкімдігінің барлық құрылымдарының бастаманы іске асыруға, оның ішінде қаладағы балалардың жағдайы туралы статистикалық деректер жинау мен талдау процесіне қатысуын қамтамасыз етеді.
13. Кеңестің қолдауымен «АҚТӨБЕ қаласындағы балалардың жағдайы туралы» мерзімді баяндаманы (бұдан әрі – Баяндама) дайындайды, ол мыналарды:
- жергілікті басқару жүйесінің балаларға мейірімділікке қатысты бағалау нәтижелерін;
- қаланың балаға мейірімділігі индикаторлары негізінде қаладағы (аудандағы) балалардың жағдайын сандық бағалау нәтижелерін;
- қала халқының осал топтарынан шыққан балаларды қоса алғанда, балалар мен жастарға жүргізілетін консультациялар негізінде қаладағы балалардың жағдайын сапалық бағалау нәтижелерін;
- балалар, жастар мен олардың отбасылары үшін қала объектілері мен қызметтердің сапасын және оларға қолжетімділікті бағалауды қамтуға тиіс.
14. Баяндаманың нәтижелері бойынша балаға мейірімді қаланың даму бағдарламасы мен бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын төмендегілерді:
- қалада, баланың толымды дамуы үшін, оның ішінде балалар мен жастардың қатысуымен қолайлы жағдай туғызуға бағытталған іс-шараларды;
- аталған іс-шараларды өткізуге арналған бюджетті;
- іс-шараларды іске асыруға жауапты басқармаларды, бөлімдер мен қызметкерлерді көрсете отырып әзірлейді.
15. Кеңеспен бірлесіп, аталған құжаттар бойынша ұсынымдар алу үшін Қазақстан Республикасы Білін және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетіне баяндаманы, бағдарлама мен іс-қимыл жоспарын жолдайды.
16. Ұсынымдарды алғаннан кейін әзірленген бағдарламалар мен іс-қимыл жоспарларын іске асыруға кіріседі.
17. Балаға мейірімді қалаларды бағалау және тану процесіне қатысу үшін қаладағы (аудандағы) балалардың жағдайларына мониторинг жүргізеді.
18. Балалар мен жастардың бастаманы іске асырудың барлық кезеңдерінде және олардың мүдделерін қозғайтын шешімдер қабылдау процесіне белсенді әрі ерікті түрде қатысуы үшін мүмкіндіктер ұсынады.
19. Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламаларға балалардың мүдделері мен мұқтаждықтарын есепке алу тұрғысынан мерзімді түрде талдау жасайды.
20. Мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес және жеке ұйымдардың, ата-аналар мен балалардың және басқа мүдделі тараптардың арасындағы ынтымақтастықты ілгері жылжытады.
21. Бастама нәтижелерінің негізінде жергілікті және республикалық деңгейлерде нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру бойынша ұсынымдар ұсынады.
22. Жергілікті халықтың бастама туралы хабардарлығын және қатысуын арттыру мақсатында бұқаралық ақпарат құралдары мен қаланың интернет-ресурстарында бастаманың ісе асырылу барысын үзбей көрсетіп отырады.

III -бап. Меморандумның әрекет ету мерзімі

23. Осы Меморандум қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

IV-бап. Мерзімінен бұрын бұзу

24. Егер басқа Тарап осы Меморандум аясындағы өзінің міндеттемелерін орындауға қабілетсіз болса немесе орындағысы келмесе, не қандай да бір себептермен орындауға мүмкіндігі болмаса, Тараптар мұндай кедергілерді жоюға бар күш-жігерлерін жұмсаған жағдайда Кез келген тарап өздерінің ниеттері туралы жазбаша хабарлама берген күннен бастап отыз күн ішінде осы Меморандумды бұза алады.

V-бап. Даулы жағдайларды шешу

25. Осы Меморандум нәтижесінде немесе оған қатысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер өзара консультациялар мен келіссөздер арқылы шешіледі.

VI-бап. Түзетулер

26. Осы Меморандум немесе оның қосымшалары Тараптардың екеуі де қол қойған жазбаша келісім арқылы ғана өзгертілуі немесе түзетілуі мүмкін.
Осы Меморандум Тараптардың әрқайсысына 1 данадан заңдық күші бірдей мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды.
Оны куәландыру үшін, Тарап атынан тиісті өкілеттік берілген және әрекет ететін төменде қол қоюшылар осы Ынтымақтастық туралы меморандумға төменде көрсетілген күні және орында қол қояды:

З.Оразалиева
ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрайымы

Е.Омаров
АҚТӨБЕ қаласының әкімі

Бағдарламалар

Баннеры

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Т.Ахтанов к-сі, 50