Қазақша   Русский

RSS-лента

Мемлекеттік сатып алу

Ақтөбе қаласы
Алтынсарин көшесі, 2    

2014 жылдың 23 сәуірі
жергілікті уақыт 11-00

1.    Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе қаласының сәулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ, Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу жұмысының сатып алуларын жүргізді: № 5 Лот. «Ақтөбе қаласындағы «Нұр-Ақтөбе» түрғын массивіндеғі №8 ықшам ауданының аз қабатты қүрылысының бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу»

2.    Сатып алуға бөлінғен қаржы көлемі - 4 638 271 теңге.

3.    Осы тәсілді қолданудың негізі: бір көзді тәсілді мемлекеттік сатып алулар, Ақтөбе қаласының тұрғын массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеудің мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурсы өткізілмеді деп танылуына байланысты (2014 жылдың 18 сәуірі № 672777-2 хаттамасы), ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 28 бабының 2т, жэне 32 бабының 2 т., сонымен катар, мемлекеттік сатып алуларды бір көзді тәсілмен өткізу жэне техникалық спецификациясын бекіту туралы Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 18 сәуіріндегі № 26 бұйрығының негізінде жүргізіледі.

4.    Жабдықтаушының біліктілік талаптарына сәйкестіктері: «Актюбгражданпроект» ӨК әлеуетті жабдықтаушы ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 8 бабының 1 т. қарастырылган талаптарға сәйкес келеді.

5.    Шарт жасасатын жабдықтаушының атауы жэне мекен жайы: «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. жэне шарт бойынша бағасы -4 638 271 тенге.

6.    Осы конкурс бойынша сарапшы жұмылдырылмады.

7.    Бір көзді тәсіл нәтижесі бойынша мемелекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы ШЕШТІ:

1) Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің болшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу жұмысын бір көзді тәсілімен жабдықтаушы «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев кошесі, 103. сатып алу: № 5 Лот. «Ақтөбе қаласындағы «Нұр-Ақтөбе» тұрғын массивіндегі №8 ықшам ауданының аз қабатгы құрылысының бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу»

2)    Ақтөбе қаласы, Алтынсарин кошесі 2, «Ақтөбе қаласының сәулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 23 мамырына дейін «Актюбгражданпроект» ӨК-мен - 4 638 271 тенге көлемімен мемлекеттік сатып алу шартына отыру.

3)    «Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ осы хаттама мэтінін интернет қорына орналастыру.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала қүрылысы бөлімі» ММ басшысы
А.Казиев

Ақтөбе қаласы Алтынсарин көшесі, 2
1.    Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы Актөбе каласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе каласының сәулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ, Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу жұмысының сатып алуларын жүргізді: № 4 Лот. «Қанағат» түрғын массивінің аз қабатты қүрылыстарының бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу»

2.    Сатып алуға бөлінген қаржы көлемі — 6 506 039 теңге.

3.    Осы тэсілді қолданудың негізі: бір көзді тэсілді мемлекеттік сатып алулар, Ақтөбе қаласының тұрғын массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеудің мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурсы өткізілмеді деп танылуына байланысты (2014 жылдың 18 сәуірі № 672777-2 хаттамасы), ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 28 бабының 2т, жэне 32 бабының 2 т., сонымен қатар, мемлекеттік сатып алуларды бір көзді тэсілмен өткізу жэне техникалық спецификациясын бекіту туралы Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала кұрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 18 сәуіріндегі № 26 бұйрығының негізінде жүргізіледі.

4.    Жабдықтаушының біліктілік талаптарына сәйкестіктері: «Актюбгражданпроект» ӨК элеуетті жабдықтаушы ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 8 бабының 1 т. қарастырылған талаптарға сәйкес келеді.

5.    Шарт жасасатын жабдықтаушының атауы жэне мекен жайы: «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. жэне шарт бойынша бағасы - 6 506 039 тенге.

6.    Осы конкурс бойынша сарапшы жұмылдырылмады.

7.    Бір көзді тәсіл нәтижесі бойынша мемелекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы
ШЕШТІ:
1) Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу жұмысын бір көзді тәсілімен жабдықтаушы «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. сатып алу: № 4 Лот. «Қанагат» тұрғын массивінің аз қабатты құрылыстарының бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу»

2)    Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе қапасының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 23 мамырына дейін «Актюбгражданпроект» ӨК-мен - 6 506 039 тенге көлемімен мемлекеттік сатып алу шартына отыру.

3)    «Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ осы хаттама мэтінін интернет қорына орналастыру.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала қүрылысы бөлімі» ММ басшысы
А.Казиев

Ақтөбе қаласы Алтынсарин көшесі, 2
1.    Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ, Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу жүмысының сатып алуларын жүргізді: № 3 Лот. «Шилісай» түрғын массивінің аз қабатты қүрылыстарының бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу»

2.    Сатып алуға бөлінген қаржы көлемі — 6 506 039 теңге.

3.    Осы тэсілді қолданудың негізі: бір көзді тэсілді мемлекеттік сатып алулар, Ақтөбе қаласының тұрғын массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеудің мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурсы өткізілмеді деп танылуына байланысты (2014 жылдың 18 сәуірі № 672777-2 хаттамасы), ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 28 бабының 2т, жэне 32 бабының 2 т., сонымен қатар, мемлекеттік сатып алуларды бір көзді тәсілмен өткізу жэне техникалық спецификациясын бекіту туралы Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала қүрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 18 сәуіріндегі № 26 бүйрығының негізінде жүргізіледі.

4.    Жабдықтаушының біліктілік талаптарына сәйкестіктері: «Актюбгражданпроект» ӨК әлеуетті жабдықтаушы ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 8 бабының 1 т. қарастырылған талаптарға сәйкес келеді.

5.    Шарт жасасатын жабдықтаушының атауы жэне мекен жайы: «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев кошесі, 103. жэне шарт бойынша бағасы - 6 506 039 тенге.

6.    Осы конкурс бойынша сарапшы жүмылдырылмады.

7.    Бір көзді тәсіл нәтижесі бойынша мемелекеттік сатып алуларды үйымдастырушы
ШЕШТІ:
1) Ақтөбе қаласы түрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу жүмысын бір көзді тәсілімен жабдықтаушы «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. сатып алу: № 3 Лот. «Шилісай» түрғын массивінің аз қабатты қүрылыстарының бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу».

2)    Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе қаласының сәулет жэне қала қүрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 23 мамырына дейін «Актюбгражданпроект» ӨК-мен - 6 506 039 тенге көлемімен мемлекеттік сатып алу шартына отыру.

3)    «Ақтөбе қаласының сәулет және қала қүрылысы бөлімі» ММ осы хаттама мэтінін интернет қорына орналастыру.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала қүрылысы болімі» ММ басшысы
А.Казиев

Ақтөбе қаласы Алтынсарин көшесі, 2
1.    Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе қаласының сәулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ, Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу жұмысының сатып алуларын жүргізді: № 2 Лот. «Ақтөбе қаласындағы «Нұр-Ақтөбе» тұрғын массивіндегі №3,4,5 ықшам аудандарының көпқабатты құрылыстарының бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу»

2.    Сатып алуға бөлінген қаржы көлемі — 6 856 665 теңге.

3.    Осы тәсілді қолданудың негізі: бір көзді тәсілді мемлекеттік сатып алулар, Ақтөбе қаласының тұрғын массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеудің мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурсы өткізілмеді деп танылуына байланысты (2014 жылдың 18 сәуірі № 672777-2 хаттамасы), ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 28 бабының 2т, жэне 32 бабының 2 т., сонымен қатар, мемлекеттік сатып алуларды бір көзді тәсілмен өткізу жэне техникалық спецификациясын бекіту туралы Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 18 сәуіріндегі № 26 бұйрығының негізінде жүргізіледі.

4.    Жабдықтаушының біліктілік талаптарына сәйкестіктері: «Актюбгражданпроект» ӨК әлеуетті жабдықтаушы ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 8 бабының 1 т. қарастырылған талаптарға сәйкес келеді.

5.    Шарт жасасатын жабдықтаушының атауы жэне мекен жайы: «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. жэне шарт бойынша бағасы - 6 856 665 тенге.

6.    Осы конкурс бойынша сарапшы жұмылдырылмады.

7.    Бір көзді тәсіл нәтижесі бойынша мемелекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы
ШЕШТІ:
1)    Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу жұмысын бір көзді тәсілімен жабдықтаушы «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. сатып алу: № 2 Лот. «Ақтөбе қаласындағы «Нұр-Ақтөбе» тұрғын массивіндегі №3,4,5 ықшам аудандарының көпқабатты құрылыстарының бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу»

2)    Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 23 мамырына дейін «Актюбгражданпроект» ӨК-мен - 6 856 665 тенге көлемімен мемлекеттік сатып алу шартына отыру.

3)    «Ақтөбе қаласының сәулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ осы хаттама мәтінін интернет қорына орналастыру.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ басшысы
А.Казиев

Ақтөбе қаласы
Алтынсарин көшесі, 2

1.    Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтөбе қаласының сәулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ, Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу жұмысының сатып алуларын жүргізді: № 1 Лот. «Ақтөбе қаласының «Батыс-1» тұрғын массивіндегі № 8 ықшам ауданының көпқабатты құрылысының бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу»

2.    Сатып алуға бөлінген қаржы көлемі - 4 928 986 теңге.

3.    Осы тэсілді қолданудың негізі: бір көзді тәсілді мемлекеттік сатып алулар, Ақтөбе қаласының тұрғын массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеудің мемлекеттік сатып алулары бойынша конкурсы өткізілмеді деп танылуына байланысты (2014 жылдың 18 сәуірі № 672777-2 хаттамасы), ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 28 бабының 2т, жэне 32 бабының 2 т., сонымен қатар, мемлекеттік сатып алуларды бір көзді тэсілмен өткізу жэне техникалық спецификациясын бекіту туралы Ақтөбе қаласының сэулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ 2014 жылдың 18 сәуіріндегі № 26 бұйрығының негізінде жүргізіледі.

4.    Жабдықтаушының біліктілік талаптарына сэйкестіктері: «Актюбгражданпроект» ӨК әлеуетті жабдықтаушы ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 8 бабының 1 т. қарастырылған талаптарға сәйкес келеді.

5.    Шарт жасасатын жабдықтаушының атауы жэне мекен жайы: «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. жэне шарт бойынша бағасы 4 928 986 тенге.

6.    Осы конкурс бойынша сарапшы жұмылдырылмады.

7.    Бір көзді тәсіл нәтижесі бойынша мемелекеттік сатып алуларды ұйымдастырушы
ШЕШТІ:
1)    Ақтөбе қаласы тұрғын үй массивтерінің бөлшектеп жоспарлау жобасын эзірлеу жұмысын бір көзді тәсілімен жабдықтаушы «Актюбгражданпроект» ӨК; Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 103. сатып алу: № 1 Лот. «Ақтөбе қаласының «Батыс-1» тұрғын массивіндегі № 8 ықшам ауданының көпқабатты құрылысының бөлшектеп жоспарлау жобасын әзірлеу»

2)    Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі 2, «Ақтобе қаласының сәулет жэне қала құрылысы болімі» ММ 2014 жылдың 23 мамырына дейін «Актюбгражданпроект» ӨК-мен 4 928 986 тенге көлемімен мемлекеттік сатып алу шартына отыру.

3)    «Ақтөбе қаласының сәулет жэне қала құрылысы бөлімі» ММ осы хаттама мэтінін интернет қорына орналастыру.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала кұрылысы бөлімі» ММ басшысы
А.Казиев

Бағдарламалар

Баннеры

030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Т.Ахтанов к-сі, 50